Overslaan en naar de inhoud gaan

endocarditis profylaxe - indicatie

Algemene opmerkingen

Endocarditis-profylaxe is alleen geïndiceerd bij patiënten met:

- Eerder doorgemaakte endocarditis

- Hartklepprothese (inclusief bioprothese, allograft en conduit)

- Bepaalde aangeboren hartafwijkingen:
--Onbehandelde cyanotische hartafwijkingen.
--Met shunts of conduits gepallieerde cyanotische hartafwijkingen.
--Volledig gecorrigeerde hartafwijking met gebruikmaking van prothese materiaal: alleen gedurende de eerste zes maanden na behandeling.
--Behandelde aangeboren hartafwijking met restafwijking ter plekke van een patch of device waardoor endothelialisatie wordt belemmerd.

Endocarditis-profylaxe is NIET geïndiceerd bij patiënten met andere hartafwijkingen zoals:

1. Onschuldig (functioneel) geruis
2. Secundum type ASD
3. VSD zonder cyanose
4. Mitralisklepprolaps
5. Mitralisklepinsufficiëntie of stenose
6. Aortaklepinsufficiëntie of stenose
7. Aortabuisprothese zonder aortaklep
8. Bicuspide aortaklep
9. Ischaemische hartziekten
10. Status na coronair- interventie, incl. stent(s), of –chirurgie
11. Pacemaker of geïmplanteerde cardiodefibrillator
12. Hypertrofische cardiomyopathie

Bronnen

  1. https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/49/endocarditisprofylaxefolder%20artsen.pdf

    Nederlandse Hartstichting. Preventie bacteriële endocarditis. 2008

Categorie
Metadata

Swab vid: G-299303.1
Bijgewerkt: 01/09/2016 - 16:27
Status: Published