Overslaan en naar de inhoud gaan

endocarditis profylaxe - ingrepen in de tractus urogenitalis

Algemene opmerkingen

Alle diagnostische en chirurgische ingrepen waarbij antibiotica worden toegediend ter voorkoming van wondinfectie of sepsis.
De toegediende antibiotica moeten dan ook gericht zijn op enterokokken.
Bijvoorbeeld:
- Cystoscopie bij een patiënt met (verdenking op) een urineweginfectie

Endocarditis-profylaxe is NIET geïndiceerd bij ingrepen zoals:
1. Inbrengen of verwijderen van een IUD
2. Ongecompliceerde bevalling
3. Abortus curettage
4. Inbrengen/verwijderen van blaascatheter

NB: antibiotica ter endocarditisprofylaxe dienen NAAST de gebruikelijke perioperatieve profylaxe gegeven te worden. 

Per os:

Volwassenen: amoxicilline 3 gram per os bij voorkeur in dispersvorm, 30-60 minuten voor de ingreep.

Kinderen: amoxicilline-suspensie 50 mg/kg per os, maximaal 3 g, 30-60 minuten voor de ingreep.

I.v.:

Volwassenen: amoxicilline 2 g iv, 30-60 minuten voor de ingreep.

Kinderen: amoxicilline, 50 mg/kg iv, maximaal 2 g, 30-60 minuten voor de ingreep.

Bij overgevoeligheid voor penicilline of behandeling met penicilline in de 7 dagen voor de ingreep:

Volwassenen: vancomycine 1 g iv, 1-2 uur voor de ingreep.

Kinderen: vancomycine 10 mg/kg iv, maximaal 1 g, 1-2 uur voor de ingreep.

Bronnen

  1. https://www.nvvc.nl/media/richtlijn/49/endocarditisprofylaxefolder%20artsen.pdf

    Nederlandse Hartstichting. Preventie bacteriële endocarditis. 2008

Categorie
Metadata

Swab vid: G-299305.2
Bijgewerkt: 05/09/2019 - 10:10
Status: Published